Sabra-Dynamics Voorraadadministratie is een Sabra-Dynamics module voor het optimaal beheersen en bewaken van alle voorraadgestuurde artikelen. Sabra-Dynamics Voorraadadministratie kan geïntegreerd werken met inkoop, verkoop, productie-uitgifte(WVB) en de magazijnuitgifte. Door deze integratie zullen minimale inspanningen nodig zijn om voorraad onder controle te houden.